Výkonný výbor HC Prajz Hlučín, o.s.

Předseda:

Ing. Martin Ostárek

Mobil:  603 323 733

E-mail: martin.ostarek@seznam.cz

ICQ:  226 - 749 - 746

Tajemník a trenér:

Milan Mušálek

Mobil:  728 772 258

E-mail: milanmusalek@seznam.cz

ICQ:  401 - 630 - 051

Hospodář:

Martin Prokš

Mobil:  603 386 341

E-mail: bill.84@seznam.cz

ICQ:  497 - 434 - 571

 

Sídlo klubu:  Čs. armády 679/13a, 748 01 Hlučín

IČO:   706 30 330       Neplatci  DPH.

Bankovní spojení:     ČSOB, a.s - Poštovní spořitelna

Č. účtu:           22 32 08 757 / 0300

Občanské sdružení je řádně sdruženo do ČSTV pod organizačním číslem  3806262